Arvonlisäveron palauttaminen muista EU-maista

Mitä?

Suomalainen yritys voi hakea palautuksena takaisin arvonlisäveron, joka sisältyy muissa EU-maissa liiketoimintaa varten hankittuihin tavaroihin ja palveluihin. Yritys tekee arvonlisäveron palautushakemuksensa toiseen EU-maahan Suomen Verohallinnon ylläpitämässä verkkopalvelussa: ALVEU-palvelussa. Hakemus täytetään ja lähetetään palvelun kautta.

 

Kenelle?

ALVEU-palvelua voi käyttää Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity elinkeinonharjoittaja, joka on ostanut tavaroita tai palveluja toisessa EU-maassa käytettäväksi liiketoiminnassaan. Palvelun avulla elinkeinonharjoittaja voi hakea takaisin hankintamaan arvonlisäveron, joka sisältyy tavaroiden ja palvelujen hintaan. Myös tavaran maahantuonnin yhteydessä maksettu vero voidaan palauttaa.

 20160114_133019

Edellytykset

Suomalaiset elinkeinonharjoittajat ovat oikeutettuja arvonlisäveron palautukseen toisessa EU-maassa ostetuista tavaroista ja palveluista sekä toiseen EU-maahan maahantuoduista tavaroista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • elinkeinonharjoittaja ei ole rekisteröitynyt eikä hänellä ole velvollisuutta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi tavaran tai palvelun hankintamaassa
  • elinkeinonharjoittajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa eikä taloudellisen toimintansa kotipaikkaa hankintamaassa
  • elinkeinonharjoittaja ei ole harjoittanut hankintamaassa muita tavaroiden myyntejä tai palvelujen suorituksia kuin
    1. kuljetuspalveluja ja niiden liitännäispalveluja, jotka on vapautettu verosta direktiivin 2006/112/EY perusteella
    2. sellaisia palveluja, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta (= palvelujen ostaja on arvonlisäverovelvollinen)

 

Mistä arvonlisäveron palautusta maksetaan?

Palautusoikeus vastaa laajuudeltaan arvonlisäverovelvollisten yritysten vähennysoikeuksia siinä EU-maassa, jossa hankinnat on tehty. Hankintojen arvonlisäverot voidaan palauttaa, jos

  • hankinta liittyy yrityksen Suomessa harjoittamaan liiketoimintaan, joka kyseisessä EU-maassa harjoitettuna olisi aiheuttanut verovelvollisuuden tai oikeuttanut palautukseen
  • hankinta liittyy yrityksen kyseisessä EU-maassa harjoittamaan tiettyjen verottomien kuljetuspalvelujen ja niiden liitännäispalvelujen myyntiin
  • hankinta liittyy yrityksen kyseisessä EU-maassa harjoittamaan tavaroiden ja palvelujen myyntiin, johon sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

 

Jos yritys harjoittaa Suomessa sekä verollista että verotonta tavaran tai palvelun myyntiä, yritys saa palautettavasta verosta enintään sen osuuden, joka liittyy verolliseen tavaran tai palvelun myyntiin.

Esimerkki: Yrityksen työntekijä on käynyt työmatkalla Ruotsissa. Työmatkan aikana työntekijä on käynyt sekä verolliseen toimintaan (konsulttipalvelu) liittyviä neuvotteluja että verottomaan toimintaan (terveydenhoito) liittyviä neuvotteluja. Tässä tapauksessa esimerkiksi hotellilasku ja taksimatka on jaettava sen mukaan, miten hankinnat kohdistuvat vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan toimintaan.

Lisätietoja siitä, miten ALVEU-palvelua käytetään löytyy tästä

Source:https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Ulkomaalaispalautus/Arvonlisaveron_palauttaminen_suomalaisel(30741)

On myös olemassa yrityksiä jotka auttavat muita yrityksiä arvonlisäveron palautushakemuksissa. Esimerkkejä tällaisista yrityksistä suomessa on Instrum Justitia ja Caschback.