Receiptcamera fungerar med alla bokföringsprogram

  • INGET BEHOV AV SYSTEMINTERGRATION

    Eftersom Receiptcamera förvandlar reseräkningarna och utläggen till e-fakturor, är systemet kompatibelt med alla bokföringsprogram. Du behöver bara en fungerande e-faktureringsadress.

  • BESTÄM NÄR KVITTONA OCH RSERÄKNINGARNA SKA SKICKAS TILL BOKFÖRING

    Du kan välja att synkronisera Receiptcamera med er inköpsreskontra dagligen, veckovis eller en gång i månaden. Du har till och med möjlighet att bestämma en specifik veckodag då räkningarna ska skickas.

  • KOMMUNIKATION MED BOKFÖRAREN

    Bokföraren får automatiskt att information som är nödvändig för redovisningen. Vi meddelar dessutom bokföraren per e-post alltid då kvitton och reseräkningar förflyttas från Receiptcamera till bokföring.