Receiptcamera + Netvisor

 • Inga extrakostnader

  Netvisor kräver inga extrakostander för användingen av Receiptcamera!

 • Hur Receiptcamera fungerar

  Receiptcamera är fullständigt integrerad med Netvisor. Ihopkopplandet av tjänsterna är ytterst smidigt. Logga in i både Netvisor och Receiptcamera, varefter Netvisor ger dig en sjusiffrig kod. Skriv sedan in koden i Receiptcamera. Du är nu redo att använda den integrerade tjänsten!

 • Anpassningsbara transaktionsuppgifter i Netvisor

  Hämta, redigera och ta bort konton i Receiptcamera. Du kan till och med välja vilka av de hämtade kontona skall vara tillgängliga för användarna. Du kan exemplevis begränsa åtkomsten till Johannas kreditkort, så att det endast är synligt för Johanna själv. Du kan även redigera kostnadsställen med hjälp av Receiptcamera.

 • Synkronisering per dag, vecka eller månad

  Du kan välja att synkronisera Receiptcamera med Netvisor dagligen, veckoligen eller månatligen. Du kan till och med välja en specifik veckodag då kvittona skall sändas.

 • Receiptcamera framställer utkast för ersättningarna

  Du ser ersättningarna som utkast under ditt bankkonto i Netvisor. Godkänn dessa, och ersättningen skickas till arbetstagarna.